تالاب بین الملی گندمان

تالاب بین الملی گندمان
sina baratpour چهارشنبه 7 بهمن 1388 | 14 سال پیشاین تالاب که زیستگاه حیواناتی نظیر گراز و روباه شغال و ... میباشد در پای کوه کلار بعد از شرستان بروجن قرار دارد.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهتالاببینالملیگندمان1047 بازدید
محمد okسه‌شنبه 29 دی 1394 | 8 سال پیش