قلعه گبری

قلعه گبری
وجود سه قلعه گبری با قدمت 2500 سال و یک غار بکر که به دریاچه ایی در زیر کوه راه دارد و سنگ نگاره هایی 6000 ساله از آثار تاریخی این منطقه است www.khanabadd.comسهیل قاسمی | يكشنبه 14 مهر 1387660 بازدید
واژه کلیدیقلعهگبری
سهیل قاسمی سهیل قاسمی هموند از يكشنبه 14 مهر 1387ملی گرای مستقل