کبریت سازی زنجان

کبریت سازی زنجان
خرابه های کارخانه کبریت سازی شهر زنجان10
بهروز | شنبه 28 ارديبهشت 1387
محمد رضا | شنبه 28 ارديبهشت 1387 | 00
باتشکر از آقای بهروز سنگانی که درمعرفی بناهای تاریخی ودیدنی شهرمان تلاش ونموده وزحمت کشیده اند
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکبریتسازیزنجان
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.