رود

رود
جزیره‌ كبودان یكی‌ از بزرگترین‌ جزایر دریاچه‌ ارومیه‌ است. قسمت‌ اعظم‌ پوشش‌ گیاهی‌ آن را علف‌های‌ كوتاه‌، درختان‌ پسته‌ وحشی‌، سرو كوهی‌، بادام‌ وحشی‌،شیرخشت‌ و گوجه‌ فرنگی‌ تشكیل‌ می‌دهد. این‌ جزیره‌ در شرق‌ ارومیه‌ با وسعت‌ 3175 هكتار و در ارتفاع‌ 1521متری‌ قرار دارد. نوع‌ ساحل‌ آن‌ سنگی‌ و ماسه‌ای‌ است‌ و برای‌ شنا و ورزش‌های‌ آبی‌ امكانات‌ مناسبی‌ دارد. درجزیره‌ كبودان‌ هزاران‌ حیوان‌ از انواع‌ مختلف‌ زیست‌ می‌كنند كه‌ عمده‌ترین‌ آنها قوچ‌ و میش‌ می‌باشد.رضا | شنبه 31 فروردين 1387858 بازدید
محمد خیلی زیباست ..شنبه 31 فروردين 1387 | 15 سال پیش
واژه کلیدیرود
رضا عطاییهموند از پنجشنبه 15 شهريور 1386