برج و باروی شهر قدیم یزد

برج و باروی شهر قدیم یزد
سعید موحدیچهارشنبه 15 اسفند 1386 | 15 سال پیشبراساس کهن‌ترین اسناد دربارهٔ حصار یزد مى‌توان گفت که حصار گرد این شهر، توسط ابویعقوب اسحاق دیلمی، ابومسعود بدر بهشتی، ابوجعفر (کیانرسو) و ابویوسف ، چهار سرهنگ از اعضاى حکومت امیر عضدالدین علاءالدوله ابوجعفر کاکویه، در سال ۴۳۲ هـ.ق ساخته شد مچنین در این زمینه مى‌تون از چهار دروازه به نام‌هاى دروازهٔ قطریان (دروازه شاهی)، دروازهٔ کوشک‌نو، دروازه مهریجرد (مهریز) و دروازه کیا (حظیره) در یزد یاد کرد. با جارى شدن سیل عظیمى در سال ۶۷۳ هـ.ق قسمت‌هاى بسیارى از شهر از جمله حصار آن خراب شد. هنگامى که اتابک یوسف‌شاه بن طغیان (طغى‌شاه) به سلطنت یزد رسید (سال‌هاى ۷۱۴-۶۵۸ هـ.ق)، به مرمت حصار ویران شده پرداخت و آن را بازسازى کرد. مبارزالدین در سال ۷۴۷ هـ.ق تعدادى از محلات خارج از شهر را جزء محدودهٔ شهر کرد و از دروازه قطریان (دروازه شاهی) تا دروازه مادر امیر باروى نو کشید و خندق حفر کرد. حصار جدید داراى هفت دروازه شد: مهریجرد، قطریان، ایلچى‌خانه، کوشک‌نو، مادر امیر، سعادت و نو. او همچنین برج‌هاى متعدد دیگرى ایجاد کرد و طبق مندرجات کتاب تاریخ یزد، در دوران حکومت او، مساحت شهر به بیش از دو برابر تصرفات محمدبن‌مظفر افزایش یافت. امروزه از حصار یزد و برج‌هاى گسیخته و متصل به آن که در عهد جامع جعفری تعداد نود برج بود و هر برج، بیست مستحفظ داشت، قسمت‌هایى به شرح ذیل باقى‌مانده است: ۱. قسمتى از دیوار و برج‌هاى محلهٔ لب خندق. ۲. قسمتى از برج‌ها و حصار مقابل مقبره سید گل سرخ. ۳. قسمتى از دیوار و برج دروازه مهریز، در ابتداى بازارهاى خان، افشار و صدری. ۴. دیوار و برج‌هاى دروازه شاهی. ۵. دیوار و برج‌هاى شازده فاضل. ۶. قسمتى از دیوار حصار و برج نزدیک باغ گندم. ۷. دیوار برج‌هاى حدود فهادان و مالمیر. ۸. دیوار و برج‌هاى واقع در خیابان فرمانداری. منبع:/www.aftab.irدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هایزدکلید‌واژهبرجبارویشهرقدیمیزد1472 بازدید