مجله هنر آشپزی

مجله هنر آشپزی
ماهنامه هنر آشپزی(www.ashpaz.org)، با بیش از 4 سال انتشار مداوم غذا را از زوایای مختلف برای مخاطبان گوناگون از جمله سالمندان، كودكان و بیماران مورد توجه قرار می دهد و شامل ریزه كاری ها، تجربیات و دستوراتی است كه در آشپزخانه هنرآشپزی آزموده و از كلیه مراحل آن بصورت گام به گام، عكس و فیلم تهیه شده است. حاصل این تلاش گسترده، سرانجام در ماهنامه، فصلنامه انگلیسی زبان، کتاب ها، فیلم های آموزشی و سایت اینترنتی مجله برای شما عزیزان منعكس می شود. هنرآشپزی علاوه بر آموزش غذاهای سنتی و غذاهای جدید ملل مختلف كه متناسب با نیازهای جامعه امروز است، با حفظ و احیای فرهنگ و آداب تغذیه قدیم و در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، مردم خوبمان را با جدیدترین روش های علمی و پیشرفته آشنا می كند. البته سعی ما بر این است كه مطالب، ارتباط خود را با مسائل تغذیه ای حفظ كند. همچنین خواص میوه ها و سبزیجات و نكات علمی جدید توسط گروه تغذیه تهیه و تنظیم می شود. مخاطبان ما علاوه بر خانواده ها، كارشناسان واحدهای تولیدی و تجاری می باشند كه سعی كرده ایم از طریق مجله، ارتباطی صحیح بین مصرف كننده و تولید كننده ایجاد كنیم و كالاهایی را معرفی نماییم كه برای مردم مفید بوده و البته در بعضی موارد تازگی داشته باشند. چه بسیارند غذاها، نوشیدنی ها و شیرینی های خوش طعمی كه در شهرها و روستاهای دورافتاده در حال فراموش شدن هستند و با همكاری و همت شما خواننده عزیز احیا خواهند شد؛ پس هنرآشپزی تمام خلاقان و مبتكران در گستره آشپزی را به همكاری فرا می خواند. مشتركین ماهنامه هنرآشپزی جزئی از خانواده مجله بوده و همیشه همراه ما هستند. وب سایت این مجله: www.ashpaz.org م. احمدی | يكشنبه 21 بهمن 13861162 بازدید
واژه کلیدیمجلههنرآشپزی
م. احمدی هموند از يكشنبه 21 بهمن 1386