دریاچه گاجره

دریاچه گاجره
دریاچه گاجره واقع در کوه گاجره در انتهای منطقه باستانی ده تنگه در روستای آهار است00
سید حسن | شنبه 20 بهمن 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدریاچهگاجره
سید حسن رسولیعضویت از شنبه 20 بهمن 1386عضو گروه کوهنوردی آدریان نیز هستم
آخرین پست ها