آبشار در روستای مران

  • آبشار در روستای مران
  • آبشار در روستای مران
آبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مرانبابک | يكشنبه 29 مهر 1386
مسعود ممنون از ارسال يكشنبه 29 مهر 1386 | 14 سال پیش
بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
روستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)
قله علم کوهمنطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز غربی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ ...
طلوع خورشیدطلوع خروشید از پناهگاه سرچال - علم کوه عكس ار پناهگاه سرچال - دره روبرو به كلاردشت ختم می شود
طلوع ماهعلم كوه و در مسیر سیاه سنگها این عكس را تو موقع برگشت از قله علم كوه و در مسیر سیاه سنگها گرفتم