دریاچه کمانکوه

دریاچه کمانکوه
دریاچه كمانكوه در مسیر صعود به قله آزادكوه (از وارنگ رود)00
بابک | چهارشنبه 25 مهر 1386
بابک | چهارشنبه 25 مهر 138600
عكس قشنگی است. یاد صعودمان افتادم، ولی ما از سمت روستای كلاك قله آزادكوه را صعود كردیم.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدریاچهکمانکوه