چشمه علی

چشمه علی
بابک ارجمندیدوشنبه 26 شهريور 1386 | 16 سال پیشچشمه علی شهر ری - برج و باروی شهر قدیم ری (راگا) مربوط به بیش از 3000 سال پیشدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاتهرانکلید‌واژهچشمهعلی525 بازدید