بند دره ، تفرجگاهی زیبا در 8 کیلومتری بیرجند

بند دره ، تفرجگاهی زیبا در 8 کیلومتری بیرجند
محمد ارجمندیيكشنبه 7 مرداد 1386 | 16 سال پیشاین بند مهم‏ترین تفرجگاه كوهستانى استان است كه در یكى از دره‏هاى رشته كوه باقران احداث شده است. بند دره در هشت كیلومترى جنوب بیرجند قرار دارد و از آثار دوره قاجاریه است. وسعت دریاچه بند دره در حدود سه هكتار است. در ساخت این بند از مصالحى همچون آجر، سنگ و ملات آهك و ساروج استفاده شده و نماى بیرونى آن از آجر است. آب دریاچه بند دره از نزولات جوى تامین مى ‏شود و در بدنه بند،و در كنار صخره شرقى آن سرریزى تعبیه شده‏است، كه مازاد آب بند از طریق آن به بیرون مى ‏ریزد و به مصرف كشاورزى مى ‏رسد. به جز بند دره دو بند دیگر به نام‏هاى بند عمرشاه وبند النگ (چارده) در همین رشته كوه وجود دارد كه از آثار دوران قاجاریه مى ‏باشند.این بندها علاوه بر اهمیت تاریخى از قابلیت‏هاى تفرجگاهى نیز برخوردارند. مطلب از سی دی ایران كهنتر از تاریخ ۱۳۸۵© نشر ایرانگردان عكس از birjandcity.com دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیخراسان جنوبیکلید‌واژهبنددرهتفرجگاهیزیباکیلومتریبیرجند1100 بازدید