بی نام سربلند

بی نام سربلند
بابک ارجمندیيكشنبه 24 تير 1386 | 16 سال پیشاین عكس زیبا رو دوست خوبم محمد عباسی در منطقه وارنگ رود گرفته. راستش نمی دونم اسم این جانور مارمولك ، بزمجه یا چی هست ؟ هركی میدونه لطفا بگه ...دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشتهرانکلید‌واژهنامسربلند1011 بازدید
بابک من كه به این عكس نمره عالی میدميكشنبه 24 تير 1386 | 16 سال پیش