آتشکده نیاسر

آتشکده نیاسر
آتشكده نیاسر بوسیله اردشیر بابكان مؤسس سلسله ساسانى ساخته شده و اولین معبد و آتشكده‏اى است كه سلسله ساسانى در اوج رواج دین و آئین زرتشتى در ایران بنا كرد. این بنا نمونه كامل یك گنبد ساسانى است، بر زیربنائى مربع نهاده شده است و بزرگى و عظمتى كه در این چهار طاقى به چشم مى‏خورد، از تعادل عناصر متشكل و توازن و هماهنگى تركیب بنا نشأت مى‏گیرد .بابک | دوشنبه 4 تير 1386871 بازدید
واژه کلیدیآتشکدهنیاسر
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com