روستای نای‌بند

  • روستای نای‌بند
  • روستای نای‌بند
  • روستای نای‌بند
  • روستای نای‌بند
  • روستای نای‌بند
بابک ارجمندیچهارشنبه 11 فروردين 1400 | 3 سال پیشروستای نای بند، از توابع بخش دیهوک و شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی و در دامنه‌های کوه نای‌بند قرار گرفته است. نای بند با سبک معماری پلکانی ساخته شده و از آن به عنوان ماسوله کویر نام می‌برند. نای‌بند جواهر کویر است که در آن نخل، نارنج، انار، زیتون و .. در کنار هم می‌رویند.دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیخراسان جنوبیکلید‌واژهروستای نای بندنای بند طبسنایبندکویردیهوکخراسان جنوبی338 بازدید
  • معماری خاص و باستانی نای بندروستای تاریخی نای بند - طبس
  • دوهوکدوهوک، روستایی چسبیده به بخش دیهوک از توابع شهرستان طبس است. روستایی باقی مانده از دل تاریخ. بناهای روستا هرکدام قصه‌ای از ایلخانیان تا قاجار و پهلوی‌ برای شما بازمی‌گویند. قدم به روستا که بگذارید آنقدر دست نخورده است که گویا تاریخ دست شما را گرفته و به صفحات بسیار ناب اش می‌برد. صفحاتی که کسی تابه‌حال نخوانده است.
  • مجموعه تاریخی اقامتی چپیلههمت دو پدر و دو پسر در احیا گوشه ای از تاریخ کهن ایران زمین
  • دیهوک قدیمدیهوک شهر کوچکی است در شرق شهر طبس. وقتی درباره جاذبه‌های تاریخی آن جستجو کنید به شما اصفهک و نای‌بند پیشنهاد می‌شود. اما گوهری گم شده در دل این شهر است و آن بافت قدیمی این شهر است.
  • روستای اصفهکاصفهک، روستایی است در میانه‌ی کویر مرکزی ایران در استان خراسان جنوبی و با مجموعه سکونتگاه های تاریخی که بافت تاریخی آن در چند دهه ی اخیر خالی ازحیات میگردد اما در پی بازسازی و احیای روستا،حیاتی دوباره می‌یابد. روستای اصفهک را میتوان از موفق ‌ترین نمونه‌های بازسازی مشارکتی به دست نیروهای مدنی و متخصص دانست.