رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران

رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران
سفال انیمیشن شهرسوخته زابل یکی آثار کهن و بی بدیل این سر زمین است که ریشه درعمق تاریخ این سر زمین دارد. طرح روی سفال انتزاعی است و از نقاشی های کهن درون غارها و کوه های ایران بر گرفته شده است. محمد | شنبه 22 دی 1397
آرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلوآرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلو
طبیعت زیبای روستای اسفیدانمسیر چشمه بارگه در روستای اسفیدان
منطقه گلیل و سرانی شهرستان شیروانمنطقه حفاظت شده گلول در موقعیت جغرافیایی N374527 E580434 در استان خراسان شمالی واقع است. این منطقه با مساحت تقریبى ۰۰۰‚۱۷ هکتار، در ۷۰ کیلومترى شمال شهر شیروان و در حدود نوار مرزى ایران و ترکمنستان قرار دارد. در این منطقه جنگل‌هاى تُنُک اُرُس و مراتع سرسبزى وجود دارد و گونه‌گونى حیات‌وحش آن نیز قابل توجه است.
مقبره حضرت خالدنبی عتصاویر مقبره حضرت خالدنبی ع و مجموعه اطراف آن از اوج آسمان بوسیله پرواز پاراگلایدر
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com