رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران

رد پای سفال انیمیشن شهر سوخته در میان سنگ نگاره های کهن ایران
محمد ناصری فردشنبه 22 دی 1397 | 5 سال پیش سفال انیمیشن شهرسوخته زابل یکی آثار کهن و بی بدیل این سر زمین است که ریشه درعمق تاریخ این سر زمین دارد. طرح روی سفال انتزاعی است و از نقاشی های کهن درون غارها و کوه های ایران بر گرفته شده است. دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهسفالانیمیشنشهرسوختهمیانسنگنگاره هایکهنایران1010 بازدید
  • سنگ نگاره های خراسان شمالیتخته سنگی پر از نقش های گوناگون، که طی دوره های مختلف حک شده اند و بعلت قدمت زیاد همه ی نقش ها به رنگ سیاه گراییده اند. چه زیبا و شایسته بود که این تخته سنگ بی بدیل در ورودی دانشکده های هنر، باستان شناسی، انسان شناسی، نماد شناسی، تاریخ و... قرار داده می شد.
  • استان خراسان شمالی
  • آرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلوآرامگاه یار محمد خان سردار مفخم شادلو
  • طبیعت زیبای روستای اسفیدانمسیر چشمه بارگه در روستای اسفیدان
  • منطقه گلیل و سرانی شهرستان شیروانمنطقه حفاظت شده گلول در موقعیت جغرافیایی N374527 E580434 در استان خراسان شمالی واقع است. این منطقه با مساحت تقریبى ۰۰۰‚۱۷ هکتار، در ۷۰ کیلومترى شمال شهر شیروان و در حدود نوار مرزى ایران و ترکمنستان قرار دارد. در این منطقه جنگل‌هاى تُنُک اُرُس و مراتع سرسبزى وجود دارد و گونه‌گونى حیات‌وحش آن نیز قابل توجه است.