سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقی

سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقی
محمد ناصری فردپنجشنبه 3 آبان 1397 | 5 سال پیش بومی با چندین لایه نقش، بیشترین نقش های تکراری بزکوهی با سبک های هنری اندیشه نگار ! آنها فایل های اطلاعاتی زیست بشر از گذشته های بسیار دور محسوب می شوند و پر از اسرار نامکشوفند. بزکوهی تکم چی اقلیم آذربایجان از دل این نقوش کهـن بر آمده است! این بوم یک کتاب سنگی کهن است که ما دانش رمز گشایی آنها را نداریم و نابودشان می کنیم. متاسفانه این موزه های کهن توسط معدن کاران مس سونگون تهدید به نابودی اند؟! سنگ نگاره ها، یکی از منابع کهن فرهنگی جوامع بشری محسوب می شوند. ارزش و اهیمیت آنها با دانش تخصصی و میزان علاقه مندی متولیان امور و مردم رابطه مستقیم دارد. محل: آذربایجان شرقی، ارسباران (قوشاداش سونگون) قدمت : بیش از هزاره پنجم. پ.م دسته‌بندیموزه هاسایر ویژگیهای فرهنگیکلید‌واژهسنگنگاره ها1017 بازدید