دریاچه الندان

دریاچه الندان
مجیدرضا افشاریانچهارشنبه 9 خرداد 1397 | 5 سال پیشدریاچه الندان واقع در شهر کیاسر استان مازندران و در دل جنگلهای منطقه واقع شده است.از آب دریاچه در فصل تابستان برای آبیاری مزارع و شالیزارها استفاده می شود.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هامازندرانکلید‌واژهدریاچهالندانکیاسر1598 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 10 خرداد 1397 | 5 سال پیش
مهرداد بسیار زیبا و رویایی!! ممنون از شمادوشنبه 14 خرداد 1397 | 5 سال پیش
عبدل چه طبیعت زیباییسه‌شنبه 20 شهريور 1397 | 5 سال پیش