دریاچه گهر

دریاچه گهر
مجیدرضا افشاریانپنجشنبه 6 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیشدریاچه گهر یک دریاچه کوهستانی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان با ارتفاع 2350 متر از سطح دریا قرار گرفته است.این دریاچه به نگین اشترانکوه معروف بوده و شامل دو بخش به نام های گهر بزرگ (کله گهر) و گهر کوچک (کره گهر)می باشد.گهر بزرگ حدود 1700 متر درازا و 400 تا 800 متر پهنا و 4 تا 28 متر ژرفا دارد.ماه های تیر و مرداد بهترین زمان برای سفر به این دریاچه است.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هالرستانکلید‌واژهدریاچهگهردرود1115 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 7 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش
اسفندیار بسیار زیبا احسنت آقای مجیدرضا افشاریانپنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش
عبدل خیلی زیبا . چه عکس زیبایی چه قرینه ایپنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش