روستای سرآقاسید

روستای سرآقاسید
شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال وبختیاریمهرداد | چهارشنبه 21 تير 1396
نمای ایران سپاسپنجشنبه 22 تير 1396 | 5 سال پیش
عبدل چه روستای نقلی و قشنگیسه‌شنبه 17 مرداد 1396 | 5 سال پیش
کلوسهروستایی آرمیده بر دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب استان اصفهان
قله های مه آلودارتفاعات زاگرس مرکزی، غرب استان اصفهان
ارتفاعات شاهانکوهجاده پشت کوه فریدونشهر اصفهان، حد فاصل روستاهای زمستانه تا میدانک
یخچال های طبیعی شاهان کوهشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
زردکوه بختیاریسرچشمه سرفراز کارون و زاینده رود
واژه کلیدیسرآقاسید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان