امام زاده عبدالله ع کارشک (خضری- دشت بیاض)

  • امام زاده عبدالله ع کارشک (خضری- دشت بیاض)
  • امام زاده عبدالله ع کارشک (خضری- دشت بیاض)
محسن ملاییسه‌شنبه 14 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشدرسال 203 ه ق پس ازشهادت امام رضا ع ودرپی ایجاداختلاف بین مامون وعلویان عبدالله ابن موسی ع به قهستان گریخت ودرآبگاه خدری(خضری کنونی ) بین قبایل عرب ساکن منطقه پنهان وساکن شد . وی درزمان متوکل درسال 247 ه ق براثربیماری رحلت کرد .دسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیخراسان جنوبیکلید‌واژهامام زادهعبداللهکارشکخضریدشتبیاضقاینات1696 بازدید
  • روستاهای گزدمو و ملک آبادروستاهای فوق دردل کوهستانی سرد واقع شده اند وعلیرغم خشکسالی های چندسال اخیر ازآب فراوانی برخوردارند.
  • باغستان چرمهمنطقه سرسبز و دیدنی و با آب و هوایی سرد و معتدل در ارتفاعات شمال شهر سرایان و واقع در روستای چرمه می باشد که علاوه بر داشتن آب و هوای عالی و مناظر دیدنی ، دارای بافت تاریخی کوهپایه ای می باشد و همچنین آثار تاریخی شامل آسیاب آبی کربلائی حسن که در حال حاضر نیز فعال می باشد و آسیاب های آبی متعدد دیگر به همراه قلعه بادنگ که بر فراز یکی از ارتفاعات شمال روستا واقع گردیده مناظر زیبا و دیدنی را به وجود آورده است.
  • روستای کلاته سری - سرفریزدرفاصله 6 کیلومتری شمال شرقی روستای کلاته سری منطقه ای ییلاقی بنام سرفریز وجود دارد که محل مناسبی برای اتراق و تفریح است.
  • سریش - روستای دره بازگیاه سریش (Eremurus)
  • روستا ی دره بازروستای دره بازازتوابع دهستان کرغند بخش نیمبلوک شهرستان قاین درخراسان جنوبی