امام زاده حسین ابن موسی الکاظم ع - طبس گلشن

 • امام زاده حسین ابن موسی الکاظم ع - طبس گلشن
 • امام زاده حسین ابن موسی الکاظم ع - طبس گلشن
 • امام زاده حسین ابن موسی الکاظم ع - طبس گلشن
محسن ملاییدوشنبه 13 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشحسین بن موسی یکی از فرزندان امام کاظم(ع) است وی از جمله همراهان احمد بن موسی(ع) بوده است و در حدود سال 202 ه. ق از مدینه عازم ایران شد ودر شیراز به شهادت رسید. حضرت حسین بن موسی در برخی منابع به سید علاءالدین حسین ملقب گردیده است. درشهرستان طبس بقعه ایست که مردم آن دیار معتقدند که متعلق به حسین ابن موسی الکاظم ع است اما گزارش ها وحکایات موجودحاکیست که وی همراه برادرانش احمد ومحمد بوده وطبعا" همزمان باآنهادرشیراز به شهادت رسیده است .البته این احتمال هم وجوددارد که درجریان هجوم به کاروان احمدابن موسی ع برادرخردسال ایشان گریخته ومخفی شده وبعدهادرطبس ازدنیارفته باشد .دسته بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیخراسان جنوبیواژه کلیدیامام زادهحسین ابن موسیالکاظممیقاتالرضاطبسگلشن1708 بازدید
عبدل بسیار باشکوهسه‌شنبه 14 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
 • روستای ازمیغان طبس گلشنروستایی درفاصله حدود 45 کیلومتری شهرستان طبس گلشن
 • روستای اصفهکاصفهک، روستایی است در میانه‌ی کویر مرکزی ایران در استان خراسان جنوبی و با مجموعه سکونتگاه های تاریخی که بافت تاریخی آن در چند دهه ی اخیر خالی ازحیات میگردد اما در پی بازسازی و احیای روستا،حیاتی دوباره می‌یابد. روستای اصفهک را میتوان از موفق ‌ترین نمونه‌های بازسازی مشارکتی به دست نیروهای مدنی و متخصص دانست.
 • دیهوک قدیمدیهوک شهر کوچکی است در شرق شهر طبس. وقتی درباره جاذبه‌های تاریخی آن جستجو کنید به شما اصفهک و نای‌بند پیشنهاد می‌شود. اما گوهری گم شده در دل این شهر است و آن بافت قدیمی این شهر است.
 • مجموعه تاریخی اقامتی چپیلههمت دو پدر و دو پسر در احیا گوشه ای از تاریخ کهن ایران زمین
 • دوهوکدوهوک، روستایی چسبیده به بخش دیهوک از توابع شهرستان طبس است. روستایی باقی مانده از دل تاریخ. بناهای روستا هرکدام قصه‌ای از ایلخانیان تا قاجار و پهلوی‌ برای شما بازمی‌گویند. قدم به روستا که بگذارید آنقدر دست نخورده است که گویا تاریخ دست شما را گرفته و به صفحات بسیار ناب اش می‌برد. صفحاتی که کسی تابه‌حال نخوانده است.