دریاچه کویر یزد

  • دریاچه کویر یزد
  • دریاچه کویر یزد
با هدایت پساب فاضلاب شهر یزد به کویر این دریاچه ها بوجود آمده.مظفر | يكشنبه 27 دی 1394
نمای ایران سپاسشنبه 3 بهمن 1394 | 6 سال پیش