دریاچه کویر یزد

  • دریاچه کویر یزد
  • دریاچه کویر یزد
مظفر کشاورزمحمدیانيكشنبه 27 دی 1394 | 7 سال پیشبا هدایت پساب فاضلاب شهر یزد به کویر این دریاچه ها بوجود آمده.دسته بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هایزددشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاواژه کلیدیدریاچهکویریزد1623 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 3 بهمن 1394 | 7 سال پیش