دریاچه کویر یزد

  • دریاچه کویر یزد
  • دریاچه کویر یزد
با هدایت پساب فاضلاب شهر یزد به کویر این دریاچه ها بوجود آمده.20
مظفر | يكشنبه 27 دی 1394
نمای ایران | شنبه 3 بهمن 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید