ابن حسام خوسف

  • ابن حسام خوسف
  • ابن حسام خوسف
محمود طالبی جمعه 18 دی 1394 | 8 سال پیشابن حسام خوسفی سال 782 قمری در شهر امروزی خوسف به دنیا آمد، خوسف از بخش‌های فعلی بیرجند و از قدیمی‌ترین آبادی‌های قهستان است. محمد فرزندحسام الدین حسن، معروف به ابن حسام، شاعر، عارف، فقیه و اندیشمند قرن هشتم و نهم هجری است. آرامگاه ابن حسام خوسفی در سال 920 هجری قمری ساخته شد و در قرن 13 قمری مورد مرمت قرار گرفت.این بنای کوچک شامل اطاقکی است با فرم هشت ضلعی که نقشه فضای داخلی آن به صورت چلیپایی است. پوشش مقبره به صورت گنبدی طراحی شده که در مرکز آن یک کلاه فرنگی ساخته شده است. در این قسمت نورگیرهایی تعبیه شده تا هم نور فضای داخلی آرامگاه را تأمین کند و هم باعث تهویه فضای داخل آرامگاه شود. این بنا ابتدا در دوره صفویه بنا شده و در دوره قاجار تغییراتی در آن داده شد. این بنا دارای نقشه چلیپایی شکل و پوشش گنبدی است و در سه جهت، سه طاق نما با قوس جناقی دارد. همچنین در داخل آرامگاه کتیبه‌ای کاشیکاری شده به رنگ سفید حاوی اشعار ابن حسام است که دور مقبره را فرا گرفته‌است. محمد بن حسام الدین بن شمس الدین زاهد(ت781یا782ه ق)از شاعران قرن نهم هجری است.دوران زندگی وی همزمان با عهد شاهرخ تیموری است او نام ونسب خویش را در پایان قصیده ای در مدح پیامبر (ص)ذکر کرده است. نامی که که جز به نام تو نامی نمی شود نام محمد بن حسام محمد است تخلص شعر وی در همه اشعارش ابن حسام است.پدر واجداد ابن حسام مردمی اهل دانش وفضل و در میان مردم به پارسایی وپرهیزگاری مشهور بوده اند حسامی واعظ در مورد خانواده ابن حسام می نویسد: شیخ شمس الدین زاهدی بود که هرگز ولو بطور سهوکلمه لغو یا له بر زبان نرانده وازاو شنیده نشده است ودر مدت سی سال بر وضو خفته است ابن حسام به این معنی اشاره کرده است . آنچه از مطالعه دیوان ابن حسام برمی آید این است که وی در صرف ونحو .معانی وبیان نجوم تاریخ تفسیر حدیث علم رجال وانساب تبحر فوق العاده داشته استmahmoudtalebi.irدسته‌بندیآرامگاه‌هاخراسان جنوبیکلید‌واژهابنحسامخوسف1527 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 19 دی 1394 | 8 سال پیش
جليلاحمد  فوق العاده استدوشنبه 28 دی 1394 | 8 سال پیش