بافت تاریخی روستای فراشاه

  • بافت تاریخی روستای فراشاه
  • بافت تاریخی روستای فراشاه
بافت تاریخی روستای فراشاه00
محسن | سه‌شنبه 18 فروردين 1394
بافت تاریخی روستای فراشاهبافت تاریخی روستای فراشاه- قدمگاه علی ابن موسی الرضا ع
عقابکوه روستای فراشاه یزدعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد
مجموعه بوکن فراشاهاین مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شده
نمایی از شهر تفتنمایی از شهر تفت
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیفراشاه
محسن دهقانپور فراشاهعضویت از شنبه 8 تير 1392