پرواز هواپیما در فرودگاه مهرآباد

پرواز هواپیما در فرودگاه مهرآباد
محمد رزازاندوشنبه 17 فروردين 1394 | 9 سال پیشدسته‌بندیتهرانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهمسابقهفرودگاهمهرآبادهواپیما1339 بازدید
  • فرودگاه مهرآبادنام اصلی این منطقه یا نام اصلی روستای مهرآباد حسین آبادبود . تا اینکه جزو مهریه عصمت الدوله درآمد و نام مهرآباد را بر آن گذاشتند . اما بعدها به مناسبت خرج های بی رویه مهرآباد به گرو رفت و از تملک خانواده او خارج شد و دادخواهی او نزد رضاخان هم بی فایده بود و به خاطر بی مهری خویشاوندان ، چنان آزرده شد که دست از مهرآباد کشید . چندی بعد ، دریکی از روزهای سال 1296 شمسی و در اواخر جنگ جهانی اول ، مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز هواپیما در فراز آسمان بودند . این هواپیما به صورت قطعات مجزا ، از روسیه و از طر
  • غروب در مهرآبادفرود هواپیما در غروب تهران
  • فرودگاه مهرآبادنمایی از فرود ایرباس ایران ایر در فرودگاه مهرآباد و برج میلاد در پس زمینه
  • فرودگاه مهرآبادفرودگاه مهرآباد در غرب شهر تهران در سال های پیشین به عنوان مطرح ترین فرودگاه استان تهران فعالیت می کرده است.
  • نقشه راههای ایراننقشه راههای ایران، تهیه و تنظیم از انتشارات گیتاشناسی