آرامگاه دانیال نبی شوش

آرامگاه دانیال نبی شوش
محمد رزازانچهارشنبه 27 اسفند 1393 | 8 سال پیشقعه دانیال نبی (شهروتپه‌های شوش) مربوط به هزاره ۴ تا۱ - دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در خیابان امام خمینی شهر شوش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.دسته بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیخوزستانواژه کلیدیدانیالنبیشوشمسابقه1371 بازدید