نمای عالی قاپو از پشت

نمای عالی قاپو از  پشت
عکس از قسمت ورودی به طبقات بالا و از داخل کوچه گرفته شده است.عبدل | جمعه 15 اسفند 1393
عدنان مه چه شکوهیدوشنبه 18 اسفند 1393 | 7 سال پیش
دروازه چوگانمیدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد
غروب زیبای میدان نقش جهانبنای زیبای تاریخی شهر اصفهان
نقش جهانپانورامای (كروی) 360 درجه میدان نقش جهان
مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری دوره صفوی است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی