دماوند، میلاد و اکباتان

دماوند، میلاد و اکباتان
محمد رزازانشنبه 2 اسفند 1393 | 9 سال پیشدر روزهایی که هوا تمیز است نمای بسیار زیبایی از قله دماوند و برج میلاد از شهرک اکباتان قابل مشاهده است. اكباتان (آغ باتان) یا هگمتانه نام قدیم شهر همدان بوده است. این واژه به زبان پارسی قدیم به معنی "محل تجمع" است.دسته‌بندیتهرانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهمسابقهدماوندبرجمیلادتهرانشهرکاکباتان1397 بازدید
  • فرودگاه مهرآبادنمایی از فرود ایرباس ایران ایر در فرودگاه مهرآباد و برج میلاد در پس زمینه
  • فرودگاه مهرآبادنام اصلی این منطقه یا نام اصلی روستای مهرآباد حسین آبادبود . تا اینکه جزو مهریه عصمت الدوله درآمد و نام مهرآباد را بر آن گذاشتند . اما بعدها به مناسبت خرج های بی رویه مهرآباد به گرو رفت و از تملک خانواده او خارج شد و دادخواهی او نزد رضاخان هم بی فایده بود و به خاطر بی مهری خویشاوندان ، چنان آزرده شد که دست از مهرآباد کشید . چندی بعد ، دریکی از روزهای سال 1296 شمسی و در اواخر جنگ جهانی اول ، مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز هواپیما در فراز آسمان بودند . این هواپیما به صورت قطعات مجزا ، از روسیه و از طر
  • پرواز هواپیما در فرودگاه مهرآباد
  • غروب در مهرآبادفرود هواپیما در غروب تهران
  • فرودگاه مهرآبادفرودگاه مهرآباد در غرب شهر تهران در سال های پیشین به عنوان مطرح ترین فرودگاه استان تهران فعالیت می کرده است.