پارک پردیسان

پارک پردیسان
پارک پردیسانم ی ر | شنبه 25 بهمن 1393
عدنان بازی نور!  قشنگ بودسه‌شنبه 5 اسفند 1393 | 7 سال پیش
تهران در شبنمایی از شب های تهران به همراه برج های مسکونی و میلاد از منطقه غرب تهران
برج میلاد در شببرج میلاد در شب
میلاد و بام تهراننمایی از برج میلاد و شب آرام در تهران
چرا بیشترین نقش سنگ نگاره های ایران، طرح روی سفالینه ها، پیكره های مفرغی و... بزكوهی است؟با توجه به اینكه سال 1394 سال بز است، شاید مناسب باشد بر چرایی بز و بزكوهی بررسی بسیار كوتاهی داشته باشیم.
برج میلاد در شببرج میلاد شاخص ترین ساختمان شهر تهران با ارتفاع 435 متر ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی دنیا در نوع خود است. برج میلاد شامل پی ، ساختمان پای برج (لابی) ، شفت، ساختمان راس و دكل مخابراتی و تلویزیونی است. وزن تقریبی برج حدود 150 هزار تن ، بیشترین قطر سازه رأس 60 متر در تراز280 متری ، حجم بتن ریزی كل پروژه حدود 63 هزار متر مكعب وحجم شیشه مصرفی حدود 17 هزار متر مربع است . كاربری برج تسهیل و گسترش ارتباطات بیسیم (Wireless) در سطح تهران بزرگ ، بهینه سازی و گسترش پوشش رادیو و تلویزیون (VHF/UHF/FM) ، ایجا
واژه کلیدیپارکپردیسان
م ی ر ن آهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389