روستای سوزن

روستای سوزن
روستای سوزن در 80 كیلومتری همدان واقع شده و یك منطقه كوهستا نی می باشد. دارای یك رودخانه فصلی و باغات انگور به وسعت حدود 50 هكتار و جنگلهای سرسبز و زمین های كشاورزی برای كشت گندم و جو و یونجه . مردم روستا به زبان تركی سخن می گویند . روستای سوزن در تولید محصولات كشاورزی و دامی رتبه خوبی در منطقه دارد . روستا دارای یك باب مدرسه ابتدایی و یك باب مدرسه راهنمایی است و از روستاهای قدیمی و ماندگار منطقه قروه درجزین می باشد . بدلیل داشتن چشمه های آب فراوان كه مانند كوزه از هر جای روستا بیرون می زند به آن در زبان محلی سوزن یا ( تراوش كننده ) می گویند . كوزه های سفالی قدیم مقداری از آب خود را بیرون میدادند و آبی كه از جداره كوزه بیرون می زند با گرفتن گرمای كوزه و بخار شدن آب باعث خنك ماندن آب داخل كوزه می شد . به خاطر آب طبیعی فراوان چندین آسیاب آبی در روستا بوده كه از اطراف و اكناف مردم برای آرد كردن گندم به این روستا می آمدند . روستای سوزن در حصاری از جنگل ها و باعات انگور و كوهستان كم ارتفاع واقع گردیده و بسیار زیبا و دل انگیز است . تعدای از مناظر زیبای آن به نمایش گذاشته شده است امیدوارم از تماشای لذت ببیرید و روز ی از نزدیك این روستای زیبا را ببیند .00
عبدالرزاق محمدی | پنجشنبه 3 مرداد 1392
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروستایسوزن
عبدالرزاق محمدی عبدالرزاق محمدی عضویت از چهارشنبه 5 بهمن 1390آموزگار دوره ابتدایی منطقه قروه درجزین - همدان