بوجاق

بوجاق
حسن خواهشیپنجشنبه 22 فروردين 1392 | 10 سال پیشبوجاق؛منطقه ی وسیعی از بندرکیاشهر واقع در ساحل دریای خزر که رودخانه سپیدرود از کنار آن میگذرد و دلتای رود در مصب آن واقع شده. مساحت آن بطور تقریبی 100هکتار و دارای پوشش طبیعی و جانوری می باشد.دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاگیلانکلید‌واژهبوجاق1169 بازدید