نمای جنوبی قلعه دزک

نمای جنوبی قلعه دزک
یوسف روحیدوشنبه 23 مرداد 1391 | 11 سال پیش35کیلومتری شهر کرددسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهنمایجنوبیقلعهدزک1034 بازدید