دریاچه سد البرز

دریاچه سد البرز
بابک قیامی میرحسینیسه‌شنبه 26 ارديبهشت 1391 | 11 سال پیشاین سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رُسی و مخزنی به حجم 150 میلیون مترمكعب است. با بهره‌برداری از این سد آب 54 هزار هكتار از 220 روستای شهرهای بابل، بابلسر، قائمشهر و جویبار تامین می‌شود.همچنین با بهره‌برداری از این سد، میزان آب تنظیمی از سدهای استان مازندران از 250 میلیون مترمكعب در سال به 420 میلیون مترمكعب می رسد. این سد همچنین آب 650 هزار نفر از ساكنین شهرهای بابل، بابلسر ، امیركلا ، خزرشهر و فریدون‌كنار را تامین و میزان 10 مگاوات برق تولید می‌كند.برای ساخت این سد 200 میلیارد تومان هزینه شده كه 120 میلیارد تومان آن تسهیلات بانك جهانی و 80 میلیارد تومان آن از سوی دولت تامین شده است. منبع : jamejamonline.irدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هامازندرانکلید‌واژهدریاچهالبرز1569 بازدید
علیرضا دانشجو سلام دوست عزیز واقعا عكس شما زیباستسه‌شنبه 26 ارديبهشت 1391 | 11 سال پیش