سدی طبیعی و بسیار زیبا در دل کوههای اطراف دامغان

سدی طبیعی و بسیار زیبا در دل کوههای اطراف دامغان
الهام آقاییشنبه 12 فروردين 1391 | 11 سال پیشسدی طبیعی و بسیار زیبا در کوههای اطراف دامغان در مسیر چشمه علی دامغان .....طبیعتی بکر و دست نخورده و خنک .دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاسمنانکلید‌واژهسدیطبیعیبسیارزیباکوههایاطرافدامغان1191 بازدید
محمدنجاتی جزه سلام جالب بود لطفاآدرس دقیق راارسال نمایید شنبه 12 فروردين 1391 | 11 سال پیش
مجتبی سلام من تازه عضو شدم خیلی سایت جالبی است .ممنون میشم برام بیشتر معرفی کنید.با تشکرشنبه 12 فروردين 1391 | 11 سال پیش