سنگ نگاره های ایران

سنگ نگاره های ایران
یك تخته سنگ با نقش های متعدد بزكوهی Ibex كه نمادهایی از تاریخ، هنر و هویت ایران باستان است، آثاری كه قدمت بعضی از آنها به هزاره ی پانزدهم ق.م(17000سال پیش) می رسد. نقش های حكاكی شده بر این سنگ های سخت، نشان از عظمت تاریخ و روح لطیف هنرمندان بس كهن یك ملت دارد. متاسفانه این آثار بی بدیل توسط عوامل طبیعی بشدت در حال نابودی اند؟! منبع:facebook.com00
تقی | پنجشنبه 1 دی 1390
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
تقی قاسمیتقی قاسمیعضویت از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com