قلعه رستم

قلعه رستم
قلعه رستم، در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل، بنایی وسیع و مربوط به دوران اسلامی است. در این منطقه بقایای یک شهر باستانی با آجرکاری و ساختمان های متعدد و سر در ورودی ، برج نگهبانی و ۱۵برج دفاعی است. این قلعه بزرگ‌ترین قلعه دوران اسلامی در این منطقه و عظمت آن جنبه افسانه‌ای و نسبت دادن آن به نام آورترین شخصیت سیستان یعنی رستم شاهنامه است. مجموعه‌ای حدود ۱۵تپه مربوط به پیش از تاریخ نیز در این منطقه وجود دارد. باستان شناسان تعدادی سکه نقره مربوط به پوراندخت پادشاه ساسانی در این منطقه کشف کرده اند منبع • کتاب راهنمای مختصر آثار باستانی سیستان – دکتر سیدمنصور سید سجادی – چاپ ۱۳۸۲ – ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان • کتاب سیستان بهشت باستان شناسان – گروه باستان شناسی دانشگاه زابل- چاپ ۱۳۸۰ – ناشر روابط عمومی دانشگاه زابل هادی | چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389
واژه کلیدیقلعهرستم
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت