قلعه بمپور

قلعه بمپور
قلعه بمپور یادگار ساسانیان ، قلب بلوچستان ، خفته در بوته فراموشی، هر ساله در اثر فرسایش و آب شستگی به ریگ های روان صحرا می پیوندد00
هادی | چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهبمپور
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت