آرامش ابیانه

آرامش ابیانه
آرامش ابیانهع بهنام | سه‌شنبه 4 اسفند 1388524 بازدید
واژه کلیدیآرامشابیانه
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.