آرامش ابیانه

آرامش ابیانه
آرامش ابیانه00
ع بهنام | سه‌شنبه 4 اسفند 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآرامشابیانه
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.