فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.

فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.
فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.ع بهنام | سه‌شنبه 4 اسفند 1388801 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.