فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.

فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.
فراز و فرود ابیانه،گذشته در ویرانی است.00
ع بهنام | سه‌شنبه 4 اسفند 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.