ابیانه و جلوه ای گرم

ابیانه و جلوه ای گرم
ابیانه و جلوه ای گرمع بهنام | سه‌شنبه 4 اسفند 1388527 بازدید
واژه کلیدیابیانهجلوهگرم
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.