درهای ابیانه حکایت دلهای ابیانه ای

درهای ابیانه حکایت دلهای ابیانه ای
درهای ابیانه حکایت دلهای ابیانه ای00
ع بهنام | يكشنبه 4 بهمن 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.