سنگ نگاره های تیمره (خمین)

سنگ نگاره های تیمره (خمین)
محمد ناصر فردپنجشنبه 29 مرداد 1388 | 14 سال پیشسنگ نگاره ها ROCK ARTS كهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند كه عمر بعضی از آنها به 40000 سال می رسد و بشر تاكنون موفق به كشف هیچ پدیده تاریخی وهنری بدین قدمت نشده است. محمد ناصری فرددسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیمرکزیکلید‌واژهسنگنگارههایتیمرهخمین1183 بازدید
سید محمد حسین درود بر شما . جناب آقای دکتر! این سنگ نگاره نیز در محدوه جغرافیایی شهرستان گلپایگان و منطقه چم اسبه غرقاب واقع شده است. خواهشمند است من بعد در ارائه مطالب و عکس ها موازین اخلاق و انصاف علمی را مراعات فرمایید. سه‌شنبه 16 خرداد 1396 | 6 سال پیش