سنگ نگاره های تیمره (خمین)

سنگ نگاره های تیمره (خمین)
سنگ نگاره ها ROCK ARTS كهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند كه عمر بعضی از آنها به 40000 سال می رسد و بشر تاكنون موفق به كشف هیچ پدیده تاریخی وهنری بدین قدمت نشده است. محمد ناصری فرد11
محمد ناصر | پنجشنبه 29 مرداد 1388
سید محمد حسین | سه‌شنبه 16 خرداد 139610
درود بر شما . جناب آقای دکتر! این سنگ نگاره نیز در محدوه جغرافیایی شهرستان گلپایگان و منطقه چم اسبه غرقاب واقع شده است. خواهشمند است من بعد در ارائه مطالب و عکس ها موازین اخلاق و انصاف علمی را مراعات فرمایید.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد ناصر فردعضویت از پنجشنبه 29 مرداد 1388پژوهش بر سنگ نگاره های ایران