از جونم چی می خواهید؟!

از جونم چی می خواهید؟!
بگذار زندگی کنم.در تاریخ 25/2/88 متآثر شدم.ع بهنام | يكشنبه 27 ارديبهشت 1388957 بازدید
محمدرضابختیاری این چه جونوریه دیگه يكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 13 سال پیش
محمد حالا این چی هست . جریانش چیه ؟يكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 13 سال پیش
بابک گمان می‌كنم عكس پنجه یك عقاب است كه به دلیل به دست یك حیوان ناطق ، مرده یا به دام افتاده است یکی داستان است پر آب چشم ...يكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 13 سال پیش
واژه کلیدیجونمخواهید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.