از جونم چی می خواهید؟!

از جونم چی می خواهید؟!
ع بهنام راديكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 14 سال پیشبگذار زندگی کنم.در تاریخ 25/2/88 متآثر شدم.دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشتهرانکلید‌واژهجونمخواهید1139 بازدید
محمدرضابختیاری این چه جونوریه دیگه يكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 14 سال پیش
محمد حالا این چی هست . جریانش چیه ؟يكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 14 سال پیش
بابک گمان می‌كنم عكس پنجه یك عقاب است كه به دلیل به دست یك حیوان ناطق ، مرده یا به دام افتاده است یکی داستان است پر آب چشم ...يكشنبه 27 ارديبهشت 1388 | 14 سال پیش