برف

برف
با همه مشكلاتی كه برف در تهران به وجود آورده اما نمی توان از زیبایی های این نعمت خداوند چشم پوشید.00
محمد | دوشنبه 8 بهمن 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرتهران
واژه کلیدیبرف
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com