شوشتر

شوشتر
معرفی بعضی از جاذبه های گردشگری شوشتر: قلعه سلاسل: این قلعه باستانی در زمان ساسانیان ساخته شده و ساخت ان را به شاپور اول نسبت می دهند و به روایت قدیمی والرین امپراتور روم وقتی به ایران حمله برد و شكست خورد در این قلعه برای مدتی زندانی شد. می گویند وقتی اعراب به ایران حمله بردند و این قلعه ویران شد شخصی به نام ابی سلاسل در سال 315 ه.ق مجددا ان را اباد كرد كه احتمالا نام او بر قلعه مانده است.گویند سلاسل نام غلام والی فارس بود كه به حكومت فارس منصوب شد،قلعه را بنا كرد و دست به شورش زد. اسیاب های باستانی سیكا: در جنوب پل گرگر در دو طرف رودخانه ساختمان هایی وجود دارد كه اب رودخانه را از بالا به درون چاه های عمیقی روانه ساخته ودر گذشته ها با این عمل بهخرد كردن گندم و تهیه ارد می پرداختند.از این ساختمان ها در هر طرف رودخانه 16 بنا وجود دارد كه با شیوه ی معماری ساسانی خود به (سیكا) معروفند. در حوالی پل گرگر و اسیاب های باستانی سیكا،اثار تاسیسات ابرسانی متعلق به دوره ی ساسانیان دیده شده است. پل یا بند شادروان: پل شادروان یا پل شاپوری در حدود 300 متری غرب بند میزان واقع است.عرض پی پایه های پل 7متر،عرض دهانه ی اب رو پل 8 متر وارتفاع از كف رودخانه تا تاج پل حدود 10 متر است.مصالح ساختمان این متشكل از سنگ قلوه و سنگ كف رودخانه و ملات گچ كهنه است. ساختمان این پل را به شاپور اول ساسانی نسبت داده اند.این بند از حدود 18 قرن پیش تاكنون خطرناك ترین طغیان های رود كارون را تحمل كرده است. در جبهه جنوبی پل شادروان اثار اتاقی كوچك و یك نیم ستون دیده می شود كه یك ضلع ان باقی مانده واز سنگ تراش ساخته شده است. احتمال دارد این اتاق بازمانده تاسیساتی باشد كه برای محافظت از پل به كار می رفته. بند میزان یا بند شاپوری: بند میزان در ضلع شمالی شهر واقع شده است.این بند اب رود كارون را به دو قسمت تقسیم می كند.قسمتی را به اب راه گرگر قسمتی را را به رودخانه شطیط هدایت می كند.در تاریخ امده است كه شاپور اول پس از غلبه بر والرین در جنگ اپودا در سال 260 میلادی با استفاده از اسیران رومی این پل را بنا كرد. طول این پل سنگی حدود 521 متر است و دریچه های ان از قطعات بزرگ سنگ خارا كه با میله های اهنی تقویت شده اند ساخته شده است.این پل در سال 1189 خورشیدی توسط والی قاجار خوزستان بازسازی شد. ماهان قدرتی | جمعه 5 بهمن 1386972 بازدید
واژه کلیدیشوشتر
ماهان قدرتی هموند از يكشنبه 16 دی 1386
آخرین پست‌ها