قلعه ای تاریخی در نزدیکی ابیانه

قلعه ای تاریخی در نزدیکی ابیانه
این قلعه یا روستا برای در امان ماندن از حمله راهزنان بر فراز تپه ای با دیواره بلند در نزدیكی روستای ابیانه واقع استمحمد | چهارشنبه 3 بهمن 13861064 بازدید