قلعه ای تاریخی در نزدیکی ابیانه

قلعه ای تاریخی در نزدیکی ابیانه
محمد عبداله نژادچهارشنبه 3 بهمن 1386 | 15 سال پیشاین قلعه یا روستا برای در امان ماندن از حمله راهزنان بر فراز تپه ای با دیواره بلند در نزدیكی روستای ابیانه واقع استدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هاکلید‌واژهقلعهتاریخینزدیکیابیانه1160 بازدید